Сложиха табела „Западен Пловдив” на входа на София