В Памет на Румяна която ще е завинаги в нашите сарца..