Денислав Александров: Не се чувствам убиец на отбори от елита