Развитието на протеста през последните два месеца и как промени политическите нагласи?