„На кафе” ни запознава с Бобчо който страда от детска церебрална парализа, полимикрогирия и епилепси