„Темата на NOVA” в аванс: 9 от 10 българи вече имат собствено жилище