Борисов за атаките, планирани на Балканите и за хуманното отношение към мигрантите