Проф. Кантарджиев: Темпът на ваксинация се забави, трябва да се натисне газта