Лекар за починалото с COVID бебе: Беше в тежко шоково състояние, бледо и отпуснато