Декемврийските сметки на общините са 4 пъти по-високи отколкото през 2021 г