Мария Габриел: Благодаря на избирателите, които не се поддадоха на антикампанията