Разпространението на коронавируса в Европа започва се стабилизира