Скрояват мръсен номер на Никита, а Албена става жертва на шегите на Стойко