Запис на телефонен разговор на Васил Божков с Огнян Стефанов