Защо клиент беше принуден да плати 6 лева, за да се храни седнал на плажа?