Авторката на изложбата „Тя. Въпреки всичко“: Изкуството съществува навсякъде