Живко Константинов: Пред мен се стопи ледник на Антарктика за 4 г.