Само лицензирани таксита ще могат да упражняват дейност (ОБЗОР)