Митрополит Даниил: Не се оправдаха обвиненията, че църквата е място на зараза