Освободиха ръководството на Българския енергиен холдинг