Петрович: Обиден съм, най-трудните 5 месеца в живота ми