ДАРЕНИЕ: Тестове и медицински консумативи получи болницата в Свищов