Шаламанов: Нужна ни е всеобхватна програма за превъоръжаване и устойчивост на отбраната