Загорчич: Знаехме всички силни страни на противника