Калановски: Бих поел Министерство на културата, ако мога да подбера екип от по-умни от мен хора