КАТ със специални мерки по пътищата за трите почивни дни