Олимпиада 2024 и присъствието на жените в нея - „На кафе” (18.03.2024)