Без медицинска бележка за отсъствия: МЗ предлага те да се извиняват с амбулаторен лист