„НОВИТЕ ИЗВЕСТНИ”: Веселка Маринова - от притеснително момиче до модел със самочувствие