Проф. Христова: Далеч сме от пика на настоящата COVID вълна