Жега до 38 градуса, опасност от мъртви течения на морето