Ученикът, удрял с кол учител: Искам да остана задържан в стая