Тодор Капитанов, КНСБ: Увеличението на доходите е неизбежно