РАЗСЛЕДВАНЕ „Валиумният изнасилвач“ се изнесъл от квартирата си преди първия арест?