МЗ: Директорът на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" е сключил договор за наем без знанието ни