Животновъди с искания за мерки за излизане от кризата