Определиха броя на секциите с машини за гласуване у нас и в чужбина