Терзийски: От истини и полуистини се сглобява внушение