Мизерия, унижения и лоши условия на труд в Германия