Милица Гладнишка като Гюрга Пинджурова - „Омиле ми, Ягодо" | Като две капки вода