Игри на волята: България (20.10.2021) - част 3: Участник наруши правилата на играта! Какво следва?