Близо 1 милион души остават без увеличение на пенсиите