Джартов: Човешка дейност причинява пожарите в природата