Стотици на бунт заради ограничен достъп до плажа „Болата”