Киров: Изхабихме много нерви, последният удар ни липсваше