Директорите на училищата ще могат да предлагат електронно обучение