Глинени съдове, злато и сребро – част от находките в античен мол в София