Спира програмата \"личен асистент\" за децата с увреждания