Търговски вериги предлагат „зеленият коридор” да отпадне