ЦИК: Това са парламентарните избори с най-ниска избирателна активност от 1989 г.